Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.hvilka.pl.

Kontakt z administratorem strony jest możliwy pod adresem mailowym: hvilka.porcelana@gmail.com.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator - HVILKA Justyna Mirońska, ul. Barska 11/13 m. 107, 02-315 Warszawa, Polska, NIP 611-242-42-28, REGON 387379519.
 1. Strona– strona internetowa https://www.hvilka.pl.
 1. Użytkownik– każdy podmiot, który korzysta z powyższej strony internetowej.
 1. RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem strony jest Justyna Mirońska, prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowaną jako HVILKA Justyna Mirońska, ul. Barska 11/13 m. 107, 02-315 Warszawa, Polska, NIP 611-242-42-28, REGON 387379519.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane na Stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być utrudnione lub niemożliwe.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest HVILKA Justyna Mirońska.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oraz zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (indywidualne, zarejestrowane konto Kupującego, newsletter) opisanej szczegółowo w Regulaminie.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu do newslettera przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi treści marketingowych i informacyjnych.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Użytkownika: imię i nazwisko, adres do wysyłki zamówienia, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firmy i chęci otrzymania faktury – dodatkowo numeru NIP firmy.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
 • dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości;
 • dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji – zależnie od tego, który jest dłuższy;
 • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta przez Użytkownika w każdej chwili.

§3 RODO

RODO przyznaje Użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik wcześniej taką zgodę wyraził;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw można zaktualizować swoje dane, logując się do indywidualnego konta Użytkownika, można również wysłać zgłoszenie (np. mailowo na adres: hvilka.porcelana@gmail.com) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

§4 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Stronie. Użytkownik może wyłączyć kod śledzący (tracking code, który bazuje na plikach cookies) Google Analytics z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies. Użytkownik może również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki internetowej udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard funkcjonowania Strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy HVILKA Justyna Mirońska w celu optymalizacji działań.
 5. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik, wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Użytkownik, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe jak imię, nazwisko, numer telefonu itd. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu oraz przetwarzania zamówienia złożonego drogą mailową. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
 6. Administrator umożliwia korzystanie z mediów społecznościowych (Facebook, Instagram). Korzystanie przez Użytkownika z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych.
 7. Na Stronie mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych.
 8. Administrator korzysta z systemu mailingowego Freshmail. Formularz zapisu do newslettera wykorzystuje pliki cookies firmy Freshmail w celu analizy efektywności i skuteczności formularza. W ramach tych plików cookies nie są gromadzone jakiekolwiek dane osobowe.

§5 Logi serwera

 1. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.
 2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl